Tarptautiniai ekologiniai nusikaltimai ir jų tyrimas

Tatiana Stanislavovna Volchetskaya, Natalia Anatolievna Fochenkova

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami tarptautinio nusikalstamumo veiksniai ir jų padariniai. Analizuojama ekologinių nusikaltimų kriminalistinė charakteristika: objektas, subjektas ir pažeidėjų, kurie dažnai padaro tokius nusikaltimus, tipai. Aiškinamasi ekologinių nusikaltimų, padaromų dviejų ar daugiau valstybių teritorijose, ateitis.
Tyrimo objektas – tarptautiniai nusikaltimai ir pagrindiniai jų tyrimo ypatumai. Nagrinėjama tarptautinių nusikaltimų specifika ir jų tyrimo proceso reguliavimas. Tikslas – išanalizuoti tarptautinių ekologinių nusikaltimų kriminalistinės charakteristikos koncepciją, specifiką ir ypatumus, atskleisti tokių nusikaltimų tyrimo situacijos sąlygas, aptarti skirtingų šalių teisėsaugos bendradarbiavimo tarptautinius aspektus.
Skirtingų šalių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas, bendrų tyrimo metodikų rengimas reikalauja intensyvių mokslininkų ir praktinių darbuotojų (ekspertų) pastangų siekiant užtikrinti veiksmingą kovą su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ekologinėje srityje.
Autorės pažymi, kad tarptautinių ekologinių pažeidimų prevencinės priemonės yra labai reikšmingos ir taip pat specifinės. Periodiškai rengiami tarptautiniai jungtiniai ekspertų iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos susitikimai. Tokių susitikimų rezultatas – sukurtos unifikuotos taisyklės dėl žvejybos pasienio rezervuaruose. Šios taisyklės nuolat atnaujinamos.
Kaliningrado sritis, kaip pasienių apsupta teritorija, yra viena iš palankiausių vietų tarptautiniams ekologiniams nusikaltimams daryti. Todėl būtų tikslinga sukurti specializuotą tarnybą dėl tarptautinių ekologinių nusikaltimų tyrimo ir inicijuoti specializuotus pareigūnų mokymus dėl ekologinių nusikaltimų, taip pat ir tarptautinių, tyrimo.

Raktiniai žodžiai


ekologiniai tarptautiniai nusikaltimai; tarptautinis nusikalstamumas; nusikaltimų tyrimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195