Charkovo teismo ekspertizės mokslinių tyrimų instituto mokslinės ir ekspertinės veiklos kryptys

Michail Cymbal, Ella Simakova-Jefremian

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama ir vertinama Charkovo nusipelniusio profesoriaus N. S. Bokariuso teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto (ChTEMTI) mokslinė veikla. ChTEMTI – viena seniausių valstybinių ekspertizės įstaigų Ukrainoje. Kaip ir kitos Ukrainos teisingumo ministerijos teismo ekspertinės įstaigos, be ekspertinio, profilaktinio, mokslinio metodinio darbo, institutas vykdo mokslinius tyrimus teismo ekspertizės srityje kurdamas naujas bei tobulindamas esamas teorines ir metodines teismo ekspertizės mokslo nuostatas. Institute vykdomų mokslinių tyrimų analizė atliekama remiantis metodologiniais reikalavimais, paskelbtais teismo ekspertizės mokslo teorijai skirtuose darbuose. Vykdomi darbai vertinami pagal tyrimų tematikos aktualumą, tikslo aiškumą, kryptingumą, optimalaus uždavinių sprendimo kelio pasirinkimą, šiuolaikinį teismo ekspertizės sampratų supratimą, kūrybinį teismo ekspertizės mokslo laimėjimų, gamtos, technikos ir kitų mokslų žinių panaudojimą.
2004 m. ChTEMTI buvo vykdomos 29 mokslinės temos, numatytos Ukrainos teisingumo ministerijos mokslinio tiriamojo darbo plane, ir 7 mokslinės temos pagal instituto vidinį planą. Vien 2004 m. institute baigta 13 mokslinių temų, mokslinio tiriamojo darbo rezultatai paskelbti 62 publikacijose. Atskirais leidiniais išleistos dvi monografijos, dvi mokymo metodinės priemonės, eilinis, ketvirtas mokslinių straipsnių rinkinys „Teismo ekspertizės ir kriminalistikos teorija ir praktika“. ChTEMTI yra vienas iš šio periodinio leidinio steigėjų.
Viena iš reikšmingiausių instituto vykdomų temų yra „Kompleksinių tyrimų teismo ekspertizėje teorija, metodologija, organizacija ir norminis reguliavimas“. Šio darbo rezultatai bus įgyvendinami plėtojant teismo ekspertizės mokslo teoriją bei metodologiją, naudojami kaip teorinė bazė kuriant naujas kompleksinių tyrimų metodikas. 2004 m. institute baigtos mokslinio tyrimo darbų temos ir parengtos naujos metodinės rekomendacijos autorystės, rašysenos, dokumentų techninės, teismo balistinės, trasologinės ekspertizių srityse, parengti nešaunamojo ginklo, sprogstamųjų medžiagų, sprogstamųjų įtaisų ir sprogimo pėdsakų, fonoskopinių tyrimų terminų žodynai. Be minėtų darbų, institutas atlieka reikšmingus mokslinius tyrimus teismo biologijos, teismo chemijos, teismo psichologijos, techninės, ekonominės, prekių ekspertizės ir kitose teismo ekspertizės srityse.
Vertinant ChTEMTI atliekamus tyrimus galima teigti, kad jie planuojami, organizuojami ir vykdomi remiantis pagrindiniais metodologiniais reikalavimais, lemiančiais mokslinių tyrimų esmę ir bendrą struktūrą teismo ekspertizės srityje.

Raktiniai žodžiai


teismo ekspertizės mokslas; mokslo tiriamasis darbas; mokslo tiriamojo darbo organizavimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195