Mykolo Romerio veikla Valstybės Taryboje

Mindaugas Maksimaitis

Santrauka


Nors ir neilgai – lygiai trejus metus – tetrukusi, Mykolo Romerio narystė Valstybės Taryboje paprastai yra pripažįstama reikšmingu jo biografijos puslapiu. Nepaisant tokio vertinimo, šis puslapis iš esmės iki šiol labai nedaug teprirašytas. Vadovaujantis archyvine medžiaga, naudojant paties M. Romerio mintis, skaitytojo dėmesiui pateikiamu straipsniu mėginama kiek užpildyti šią spragą M. Romerio gyvenimui ir veiklai skirtoje literatūroje.
Mėgstamą teisėjo darbą Vyriausiajame tribunole M. Romeris sutiko iškeisti į darbą naujai steigiamoje Valstybės Taryboje, tikėdamasis įnešti pozityvų indėlį įgyvendinant savo mokslo darbuose ir kasdieniame gyvenime propaguojamas demokratines vertybes. Tokias M. Romerio pastangas straipsnyje mėginama nušvieti per jo veiklą, rengiant Valstybės Tarybos statuto projektą, kuris dėl rengėjo ir pačios Tarybos principingumo Vyriausybės liko nepatvirtintas, taip pat mėginant realizuoti administracinio teismo idėją ir įgyvendinant konstitucinę piliečių sąžinės laisvę įteisinti Lietuvoje fakultatyvinę civilinę metrikaciją.
Remiantis straipsnyje pateikta medžiaga prieinama išvada, kad atkakliai siekdamas savo idealų demokratinėmis nuostatomis M. Romeris neįtiko autoritarinius principus valstybės gyvenime pradėjusiai realizuoti Vyriausybei, tų nuostatų įgyvendinimas buvo blokuojamas, todėl pagaliau M. Romeris nusivylė rezultatyvios veiklos Taryboje galimybėmis ir iš jos pasitraukė.

Raktiniai žodžiai


Valstybės Taryba; Valstybės Tarybos statutas; administracinis teismas; civilinė metrikacija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195