Kai kurių Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo nuostatų teisinis vertinimas

Dainius Žilinskas

Santrauka


Policija, lyginant su kitomis teisėsaugos institucijomis, šiuo metu Lietuvoje yra gausiausia ir turi plačiausią teritorinių ir specializuotų įstaigų tinklą. Policijos veikla labai įvairi. Policijos įstaigos yra operatyvinės veiklos subjektai, vykdantys nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą, eismo saugumo priežiūrą, dalyvaujantys už-tikrinant visuomenės saugumą ir viešąją tvarką ir kt. Jos steigimo ir veiklos teisinis reglamentavimas turi tiesioginę įtaką policijai iškeltų uždavinių bei priskirtų funkcijų sėkmei. Policijos veiklos teisinio reglamentavimo analizė straipsnyje atliekama tiriant Policijos veiklos įstatymo turinį vadovaujantis metodologinėmis analitinės jurisprudencijos nuostatomis, remiamasi teismų praktika, policijos veiklos įstatymo nuostatos lyginamos su kitų panašių įstatymų nuostatomis. Straipsnyje taip pat analizuojamos teisinės sąvokos, kuriomis įvardijamos pagrindinės policijos saugomos vertybės („visuomenės saugumas“, „viešoji tvarka“), taip pat policijos vietą valstybės institucijų sistemoje apibūdinančios sąvokos („valstybės saugumas“, „nacionalinis saugumas“). Straipsnyje nagrinėjamos policijos veiklos kontrolės teisinės galimybės, jos santykis su vykdomosios valdžios institucijomis.

Raktiniai žodžiai


policija; policijos veikla

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195