Darbo užmokesčio įtaka policijos pareigūnų teisių saugai

Kęstutis Vitkauskas

Santrauka


Straipsnyje, remiantis darbo užmokestį reglamentuojančių teisės aktų analize ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įstaigų analitine bei statistine medžiaga, nagrinėjamos policijos pareigūnų teisių į pagrindines socialines garantijas – darbo užmokestį ir kitas išmokas – realizavimo praktikoje problemos.
Atliktų tyrimų pagrindu daroma išvada, kad valstybės lėšos, skiriamos policijos veiklai užtikrinti, riboja policijos įstaigų vadovų galimybę didinti darbo užmokesčio mokos fondą tiek, kiek tai yra nustatyta įstatymuose. Taip pažeidžiama policijos pareigūnų teisė gauti teisingą atlygį už darbą.

Raktiniai žodžiai


policijos pareigūnų darbo užmokestis; pareigūnų teisės; socialinės garantijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195