Operatyvinės veiklos įstatymo raida žmogaus teisių apsaugos kontekste

Darius Petrošius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama visuomenėje ir akademiniuose sluoksniuose nuolat gvildenama problema – žmogaus teisių apsauga reglamentuojant operatyvinę veiklą. Iki šiol Lietuvoje atlikti tik pavieniai tyrimai, dažniausiai susiję su atskirų operatyvinės veiklos įstatymų priėmimu ir nagrinėjantys žmogaus konstitucinių teisių bei laisvių apsaugą operatyvinėje veikloje. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje buvo priimti trys operatyvinės veiklos įstatymai, kuriuos autorius straipsnyje nagrinėja lyginamosios analizės metodu žmogaus teisių apsaugos kontekste.

Raktiniai žodžiai


operatyvinė veikla; žmogaus teisės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195