Žmogaus elgsenos pokyčiai bei somatiniai ir psichikos sutrikimai dėl geologinių veiksnių įtakos

Saulius Šliaupa, Gediminas Žukauskas, Larisa Korabliova, Žydrūnas Dėnas, Algimantas Zakarevičius, Ona Davidonienė

Santrauka


Žmogaus sveikatą veikia daugelis aplinkos veiksnių. Iki šiol labai mažai tyrinėta geo-veiksnių įtaka žmogaus sveikatai. Analizuojamos keturios geoveiksnių grupės: a) gravitacijos ir magnetinių laukų, b) geocheminių elementų koncentracija dirvoje, c) tektoninė litologija, d) kraš-tovaizdis. Šios geoveiksnių grupės neapima visų galimų poveikių žmogaus organizmui, bet ma-noma, kad jų įtaka yra didžiausia. Tyrėme sutrikimus: tuberkuliozę, alkoholinę bei narkotinę pri-klausomybę, šizofreniją, taip pat savižudybes, nužudymus, nusikalstamumą. Skirtingi parametrai buvo lyginami pasitelkus GIS techniką, kuri leido 45 administraciniuose regionuose matematiškai analizuoti geologinius ir medicininius statistikos duomenis.
Nustatyta, kad šizofrenija teigiamai koreliavo su magnetiniais laukais. Gravitacinio lauko intensyvumas neigiamai koreliavo su nusikalstamumo lygiu. Tektoniniai lūžiai galėjo turėti įtakos savižudybių dažniui. Kraštovaizdžio įtaka nežymi. Reljefas galėjo turėti įtakos alkoholizmo papliti-mui. Dirvožemio cheminiai elementai galėjo turėti įtakos atskirom patologijom vystytis: šizofrenijai ir savižudybėms įtakos galėjo turėti P-, Pb-, Sn-, Y-, Yb- elementų didesnės koncentracijos dirvožemyje. Tik vienas iš tirtų šešių patologijos atvejų – narkomanija – visai nepriklausė nuo geo-veiksnių.
Geoveiksniai tarpusavyje glaudžiai susiję, todėl rasti koreliaciniai geologinių parametrų ir žmogaus somatinių-psichikos bei elgsenos sutrikimų ryšiai rodo neabejotiną geoveiksnių įtaką žmogaus sveikatai.

Raktiniai žodžiai


geomedicina; geochemija; potencialūs laukai; somatiniai sutrikimai; sveikata; kraštovaizdis; statistika; GIS

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195