Būsimų pareigūnų – MRU I kurso studentų požiūrio į fizinį aktyvumą ypatumai

Algirdas Muliarčikas, Dovydas Ivanovas, Antanas Butavičius, Rimantas Mikalauskas

Santrauka


Tyrimo tikslas – išsiaiškinti 2002 ir 2003 metais į Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetą įstojusiųjų ryšio su laisvalaikio fiziniu aktyvumu ypatumus. Straipsnyje pa-teikiami studentų, 2002 ir 2003 metais įstojusių į Mykolo Romerio universiteto Kauno poli-cijos fakultetą, anketinės apklausos duomenys apie laisvalaikio fizinį aktyvumą bei požiūrio į jį aspektų analizė. Anonimiškai apklausti 346 pirmo kurso studentai (2002 m. – 219, 2003 m. – 127). Tik 45,7 proc. visų respondentų teigia, kad per 12 mokymosi vidurinėje mokykloje metų įgijo fizinių pratimų pritaikymo įgūdžių ir galėtų savarankiškai fiziškai lavintis. Laisvalaikiu mankštinasi 62,1 proc. apklaustųjų. Pagrindinė mankštos nedarymo priežastis – laiko stoka (47,5 proc.). Antroji iš neigiamų priežasčių yra tingėjimas (27,1 proc.). Ilgiau kaip 3 metus mankštinasi 38 proc., 2–3 metus – 31,3 proc. ir iki 1 metų – 30,4 proc. apklaustų būsimųjų pareigūnų. 12,6 proc. respondentų mankštos trukmė – iki 10 min., 24,3 proc. – 10–20 min. ir 63,0 proc. – 30 min. ir ilgiau. 36,9 proc. mankštinasi 1–2, 56,0 proc. – 3–4 ir 7,1 proc. – 5 ir daugiau kartų per savaitę. Dauguma apklaustų studentų pasirinko arba pasirinktų bėgimo (24,4 proc.), svorių kėlimo (20,7 proc.) bei plaukimo (12,9 proc.) pratimus. Statistiškai pati-kimai daugiau moterų, 2003 metais (20,9 proc.) nei 2002 (5,7 proc.) įstojusių į MRU Kauno policijos fakultetą, daug dėmesio skiria jėgos lavinimui (keldamos svorius). Santykinai didesnė respondentų dalis (38,1 proc.) renkasi konkrečiai jiems tinkamą mankštos metu judėjimo būdą, kiti – mokamus patinkančios sporto šakos užsiėmimus (22,1 proc.) bei užsiėmimus, ku-riems nereikia finansinių išlaidų (19,9 proc.). Daugumos studentų nuomone, mankštintis reikia nuolat (61,3 proc., p<0,001) ir kiekvienas asmeniškai turi rūpintis, kad būtų sudarytos sąly-gos mankštintis (52 proc., p<0,001), tik tada tikėtis Kūno kultūros ir sporto departamento (17,6 proc.) bei sporto klubų (12,6 proc.) pagalbos šioje veikloje.

Raktiniai žodžiai


fizinis aktyvumas; būsimųjų pareigūnų žinios; laisvalaikio mankštų darymo ypatumai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195