Atrankos į Mykolo Romerio universiteto Policijos fakultetą pagal fizinį parengtumą aspektai

Aurelija Morkūnienė

Santrauka


Nepakankamai gero bendro fizinio pasirengimo įvertinimo įvadinių studijų metu sulaukia apie 45–50 proc. testuojamųjų. Ryškus rezultatų gerėjimas po pirmojo semestro rodo, kad dauguma įstojusiųjų nesiruošė studijoms. Tai nulemia ir motyvacijos stoka, ir būsimos profe-sijos specifikos nesuvokimas. Vertinant vyrų ir moterų fizinį pasirengimą, matomos moterų fi-zinio pasirengimo lygio mažėjimo tendencijos. Atrankos reikalavimų pagal įsakymą Nr. IV–282 neįvykdytų beveik 65 proc. (p<0,05) pirmo kurso studentų: 35 proc. vyrų ir 68 iš 71 testuo-tos būsimosios policininkės (96 proc.). Į MRU Kauno policijos fakultetą įstoja ir fiziniu pasi-rengimu, ir antropometriniais duomenimis iš abiturientų neišsiskiriantys asmenys. Dabartinės policijos personalo atrankos principai Lietuvoje netinkamai skatina gerinti savo fizinį pasiren-gimą.

Raktiniai žodžiai


atranka; fizinis parengtumas; profesinis tinkamumas; testas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195