Statutinių tarnybų pareigūnų kovinių imtynių veiksmų vertinimo sistema

Robertas Veršinskas, Vytautas Gušauskas

Santrauka


Straipsnyje aptariamos specialaus fizinio pasirengimo gerinimo galimybės rengiant poli-cijos pareigūnus ir tobulinant jų profesinį parengtumą praktinėje veikloje. Autoriai, išanalizavę įvairių šalių specialią literatūrą, prieina prie išvados, kad kiekybinių kriterijų trūkumas privers-tinai vertinant mokėjimus ir įgūdžius neskatina pareigūnų nuolat užsiiminėti savigyna be ginklo. Įvairių autorių siūlomos specialių veiksmų atlikimo vertinimo sistemos skiriasi. Autorių nuomone, šią problemą padėtų išspręsti sukurta vienoda, objektyvi specialių kovinių imtynių veiksmų atlikimo klaidų vertinimo sistema. Ji iš esmės pakeistų požiūrį į savarankišką darbą ir kartu sudarytų sąlygas sistemingai bei nenutrūkstamai tęsti specialių veiksmų mokymąsi ir įgūdžių tobulinimą praktiniame darbe. Įgūdžių ir veiksmų atlikimo klaidų vertinimas yra specifi-nis matavimas. Straipsnyje autoriai pateikia policijos ir kitiems statutiniams pareigūnams skirtą kovinių imtynių veiksmų, mokėjimų, įgūdžių ir klaidų vertinimo sistemą, kurioje kontrolei pritaikytas dekompozicijos, skaidymo principas. Visiems specialiems veiksmams skirtos atski-ros savarankiškos temos. Kiekvienos jų veiksmų atlikimo klaidos suskirstytos į nedideles, di-deles ir esmines, jos vertinamos balais. Už atskiras temas gauti balai sudedami – taip suži-nomas bendras įvertinimas.

Raktiniai žodžiai


statutinė tarnyba; pareigūnas; fizinis parengtumas; kovinių imty-nių veiksmai; klaidų vertinimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195