Būsimų policijos pareigūnų – Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto 2002 ir 2003 metų studentų – fizinio parengtumo rodiklių dinamika

Algirdas Muliarčikas

Santrauka


Straipsnyje pateikiami duomenys apie studentų, įstojusių 2002 ir 2003 metais į My-kolo Romerio universiteto (tuomet dar Lietuvos teisės universiteto) Kauno policijos fakultetą, fizinį parengtumą apibūdinančių rodiklių dinamiką. Analizuojamos skirtingų studijų metų pir-makursių testavimų rezultatų kitimo kreivės, pateikiamos prielaidos dėl priežasčių, kurios santykinai daro įtaką šio proceso ypatumams. Palyginus dviejų metų pirmakursių – būsimųjų policijos pareigūnų – įvadinių studijų metu atliktų fizinių ypatybių testavimų rezultatus nu-statyta, kad vidutiniai fizinį pasirengimo lygį atspindintys rodikliai (staigiosios jėgos bei ben-drosios, greičio ir jėgos ištvermės) statistiškai patikimai skiriasi. Atlikta tyrimų medžiagos ir studijų programos turinio analizė leidžia teigti, kad labiausiai būsimų pareigūnų fizinio pareng-tumo būklės gerėjimo procesą teigiamai veikia atranka bei aukšto lygio fizinio parengtumo būklės būtinumo motyvacija, pasireiškianti kryptingomis iniciatyvomis: savarankišku darbu specializuotose jėgos ugdymo salėse, sporto sekcijų, laisvai pasirenkamų disciplinų (specialus fizinis rengimas) bei aktyviu konsultacijų lankymu. Po 10 studijų mėnesių 2002 ir 2003 metų pirmakursių rezultatai tapo statistiškai reikšmingai panašūs (P>0,05), išskyrus moterų ir vyrų rankų jėgos ištvermės rodiklius. Po mokomosios praktikos sumažėjo vyrų rankų jėgos iš-tvermės (p<0,01), o moterų dar ir pilvo jėgos ištvermės rodiklių vidutinės reikšmės (p<0,05). Nepaisant to, studentų fizinio pasirengimo lygis išliko santykinai aukštas ir jie buvo pajėgūs pasiekti rezultatus, atitinkančius reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą.

Raktiniai žodžiai


būsimų policijos pareigūnų fizinis pasirengimas; aerobinė ištvermė; staigioji jėga; greitumas; jėgos ištvermė; rezultatų dinamika; pareigūnų rengimo proceso ypa-tumai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195