Psichopatinių asmenybės bruožų identifikavimo galimybės jaunų teisės pažeidėjų ir bendrosios populiacijos jaunuolių grupėse

Rita Žukauskienė

Santrauka


Psichopatijos kaip gerai įtvirtinto konstrukto taikymas vertinant suaugusius nusikaltėlius, sukėlė didelį susidomėjimą ir paskatino bandyti diagnozuoti psichopatinius bruožus jau paauglystėje. Vienas iš tinkamiausių psichopatijos tyrimo būdų gali būti savistata paremtas klausimynas. Kita vertus, negalima pamiršti, kad asmenį įvardijus psichopatu, gali keistis intervencinių programų pobūdis, tai gali turėti įtakos priimant nuosprendį.
Šiame tyrime siekiama nustatyti Jaunimo psichopatinių bruožų inventoriaus (YPI), Savistata paremto psichopatinių asmenybės bruožų klausimyno validumą jaunų Lietuvos teisės pažeidėjų ir bendrosios populiacijos jaunuolių grupėse. Validumas tikrinamas nustatant vidinį skalių suderinamumą ir diskriminantinį patikimumą, identifikuojant įkalintų teisės pažeidėjų psichopatinius asmenybės bruožus (N =207), lyginant juos su mokyklose besimokančiais paaugliais (N =276). Tyrimo rezultatai rodo YPI klausimyno lietuvių kalba pranašumus ir trūkumus, taikant šį klausimyną jaunų teisės pažeidėjų ir bendros populiacijos paauglių tyrimuose.

Raktiniai žodžiai


psichopatija; tyrimo metodai; paauglystë

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195