Teisėjo nuožiūra skiriant bausmę

Alenas Gumuliauskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) normos, reglamentuojančios teisėjo nuožiūrą skiriant bausmę. Autorius išskiria keturias pagrindines priežastis, kurios, jo manymu, pagrindžia teisėjo nuožiūros egzistavimo būtinybę. Straipsnyje taip pat išskiriami teisėjo nuožiūrai būdingi požymiai – legalumas, teisėtumas, teisingumas ir pateikiama teisėjo nuožiūros skiriant bausmę sąvoka.
Antroje straipsnio dalyje autorius nagrinėja būdus, kuriais įstatymų leidėjas gali riboti teisėjo nuožiūrą bausmės skyrimo procese. Tai gali būti daroma naudojant teisines konstrukcijas, teisines prezumpcijas, teisines fikcijas ir vartojant teisinę terminiją. Svarbus vaidmuo ribojant teisėjo laisvo pasirinkimo galimybę tenka LR BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už konkrečią nusikalstamą veiką, sankcijai.
Autorius atkreipia dėmesį į tai, kad apeliacinės ir kasacinės instancijos teismai užkerta kelią galimoms klaidoms ar piktnaudžiavimo galimybei teisėjui naudojantis jam suteikta nuožiūra bausmės skyrimo procese.

Raktiniai žodžiai


teisėjo nuožiūra; bausmės skyrimas; teisinės konstrukcijos; teisė-kūra

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195