Teisė kaip pinigų nepraradimo ir prarastų pinigų atgavimo instrumentas

Alfonsas Vaišvila

Santrauka


Straipsnyje aptariamos teisinės technologijos, kiek jos pajėgios garantuoti į ekonominę apyvartą leidžiamos privačios nuosavybės saugumą, skatinti jos kapitalizavimą ir augimą. Šis požiūris padeda atskleisti teisinio mechanizmo problemas, jo tobulinimo kryptis: ne visais atvejais privačių asmenų ir valstybės turtinės teisės ginamos vienodo veiksmingumo teisinėmis priemonėmis, Lietuvoje neveikia valstybės civilinė atsakomybė neteisėtais legislatūros aktais padarius žalą konstitucinėms piliečių teisėms, praktikoje neaiškiai suvokiamas įstatymo neveikimo atgaline data imperatyvas, ginant nuosavybės teisę menkai naudojamasi teisinės valstybės propaguojama teisės viršenybe... Aiškinamasi, kaip šioms ir kitoms teisinio mechanizmo tobulinimo problemoms spręsti gali talkinti verslo ir teisės mokslo bendradarbiavimas, kaip šis bendradarbiavimas galėtų prisidėti, kad politinės technologijos mažiau iškreiptų mokslinių idėjų transformaciją į teisines technologijas.
Teisės ir verslo sąveikos problema, manau, verta monografinės studijos. Šiame ribotos apimties straipsnyje bandyta iškelti tik kai kurias teisės ir verslo bendradarbiavimo Lietuvoje problemas, jo galimas kryptis ir padarinius bendrajai pažangai.

Raktiniai žodžiai


jurisprudencijos ir verslo bendradarbiavimas; teisėtumas ir pelnin-gumas; mokslas – žvalgybinė verslo funkcija; civilinės valstybės atsakomybė už įstatymų ko-dekso neteisėtais veiksmais padarytą žalą piliečių teisėms; tvarką; kurią legalizuoja įstaty-mas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195