Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas kaip taikaus ginčų sprendimo institucija 1921–1939 metais

Gintaras Šapoka

Santrauka


Straipsnyje apžvelgta Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo įsteigimas, kompetencija ir veikla iki 1939 m. 1921 m. pradėjęs savo veiklą Teismas buvo pirmasis toks teismas tarptautinės teisės istorijoje. Lietuva šiame teisme turėjo 3 bylas ir jas iš esmės laimėjo.
Teismo organizacija, kompetencija, veikla sulaukė ir prieškario Lietuvos teisininkų dėmesio. D. Krivickas 1935 m. išleido veikalą „Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Tribunolas“, tačiau ši studija neapėmė visos Teismo veiklos.
Tiek Lietuvos, tiek užsienio tesės doktrina skyrė daug dėmesio Teismo klausimams, tačiau daugiausia buvo diskutuojama dėl teismo veiklos. Sovietinė teisės doktrina skeptiškai vertino Teismo veiklą, tačiau apžvelgus nagrinėtas bylas galima konstatuoti, kad Teismas buvo viena iš pagrindinių tarptautinių institucijų, kuriose mažosios valstybės sėkmingai galėjo apginti savo teisėtus interesus. Teismas, nors ir įkurtas Tautų Sąjungos, buvo nepriklausoma institucija.

Raktiniai žodžiai


Tautų Sąjunga; Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas; Teis-mo statutas; Teismo kompetencija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195