Profesoriaus Antano Kriščiukaičio gyvenimo prioritetai: teisė ir gimtoji kalba

Mindaugas Maksimaitis

Santrauka


Antanas Kriščiukaitis (1864–1933) priklausė senajai lietuvių inteligentų kartai, davusiai nemaža garsių žmonių, kuriems rūpėjo ne tik sava specialybė ar profesija, bet ir kultūra plačiąja šio žodžio prasme, o carinė rusinimo politika žadino norą priešintis, net nepalankiausiomis sąlygomis išsaugoti gimtąją kalbą.

Raktiniai žodžiai


teisininkas; literatas; teisinė kalba

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195