Asmenų, susijusių su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis, atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ypatumai

Aurelijus Gutauskas

Santrauka


Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas Baudžiamajame kodekse atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės arba nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas, kartu įtvirtino ir kompromisą tarp nusikaltėlių ir teisėsaugos institucijų pareigūnų. Šis kompromisas yra socialiai naudingas, nes tiriant organizuotus nusikaltimus dažnai sunku, o ne retai ir neįmanoma įrodyti asmenų, dalyvavusių organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo veikloje, kaltę. Tą galima padaryti tik pasitelkus pačių organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų narių pagalbą. Tad įstatymų leidėjas, remdamasis tokia norma, stengiasi suskaldyti organizuotas grupes ar nusikalstamus susivienijimus, siekia, jog tokių grupuočių dalyviai bendradarbiautų su teisėsaugos institucijomis ir padėtų išaiškinti bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn organizatorius, vadovus ar kitus aktyvius organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų narius.
Be abejonės, teisėsaugos institucijos turi kovoti su organizuotu nusikalstamumu ieškodamos veiksmingų kovos būdų ir priemonių. Todėl straipsnyje autorius analizuoja šios normos taikymo sąlygas ir pagrindus siekiant kompromiso su organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų nariais. Taip pat autorius svarsto, ar tokia atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšis iš tiesų padeda atskleisti, apkaltinti ir nuteisti organizuotų grupių ar nusikalstamų susivienijimų narius.

Raktiniai žodžiai


atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės; organizuotas nusi-kalstamumas; bendradarbiavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195