Nusikalstamos veikos pavojingo pobūdžio suvokimas tyčioje

Skirmantas Bikelis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas tyčinės kaltės formos intelektinio elemento turinys, konkrečiai – nusikalstamos veikos pavojingo pobūdžio suvokimas. Analizuojama, kurių nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių suvokimas yra būtinas nustatant kaltininko tyčią, kurių – galimas, bet nebūtinas ir kartu neįrodinėtinas. Daroma išvada, kad kaltininkui nusikalstamos veikos pavojingam pobūdžiui suvokti pakanka suvokti faktines nusikalstamos veikos aplinkybes, taip pat padarinius ir priežastinį ryšį tarp veikos ir padarinių (jei jo padaryta nusikalstama veika yra aprašyta materialiąja sudėtimi), o nusikalstamos veikos objekto ir subjekto požymių suvokimas esant tyčiai nėra būtinas. Taip pat nagrinėjamos kai kurių aplinkybių, kurios turėtų būti kaltininko suvoktos tyčios atveju, suvokimo ypatybės. Mėginama atskleisti, kokius faktinių aplinkybių požymius turėtų suvokti tyčia veikiantis kaltininkas. Įrodinėjama galimų nusikalstamos veikos padarinių numatymo esminė reikšmė nusikalstamos veikos pavojingumo suvokimui. Analizuojamos priežastinio ryšio suvokimo ypatybės esant tyčinei kaltės formai.

Raktiniai žodžiai


tyčinė kaltės forma; nusikalstamos veikos pavojingas pobūdis; pa-darinių numatymas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195