Dokumento samprata ir jos reikšmė nusikalstamos veikos kvalifikavimui

Andžela Tamašauskienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama dokumento kaip teisinės kategorijos samprata. Išaiškinti dokumento kaip teisinės kategorijos esmę būtina teisingam veikų, susijusių su dokumentų suklastojimu, kvalifikavimui. 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau BK) atsisakyta dokumentą apibrėžiančių požymių, o tai iš esmės turėtų keisti nusikalstamų veikų, susijusių su dokumento suklastojimu, kvalifikavimą. Sunkumų gali sukelti tai, kad dokumento suklastojimo nusikalstamos veikos sudėties objektas – valdymo tvarka – nepakito. Straipsnyje analizuojami minėtos veikos sudėties objektas ir dalykas, jų reikšmė teisingam veikos kvalifikavimui. Autorė išdėsto naują požiūrį į nagrinėjamos nusikalstamos veikos sudėties dalyką, kurį sieja su dokumento turiniu, t. y. teisiniu faktu. Toks dalyko supratimas padėjo surasti tinkamesnę objekto formuluotę, todėl straipsnyje pateiktas siūlymas patikslinti BK XLIII skyriaus pavadinimą. Be to, straipsnyje aptariamas dokumento vaidmuo nusikalstamų veikų, susijusių su dokumento suklastojimu, kvalifikavimui.

Raktiniai žodžiai


dokumentas; dokumento suklastojimas; teisinis faktas; nusikal-timo sudėtis; nusikalstamos veikos objektas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195