Neigiamas smurto televizijoje poveikis nepilnamečiams ir jo prevencija

Alfredas Kiškis

Santrauka


Straipsnio tikslas – atlikti smurto televizijoje poveikio nepilnamečiams analizę, apžvelgti prevencines priemones, taikomas Lietuvoje ir užsienio šalyse, pateikti siūlymus joms tobulinti. Straipsnyje analizuojamas smurto televizijoje paplitimas ir poveikis nepilnamečiams, aptariamos šį poveikį aiškinančios teorijos ir atliktų tyrimų rezultatai, nagrinėjami poveikio būdai ir įtakos turintys veiksniai, vaikų ypatybės, dėl kurių jie yra labiausiai paveikiami.
Nepaisant atliktų gausių empirinių tyrimų, kuriuose analizuojamas smurto televizijoje poveikis žmonių agresijai, dar tebevyksta mokslinės diskusijos ir nėra pakankamai aišku, kokią įtaką per televiziją rodomas smurtas turi nepilnamečių smurtiniams nusikaltimams. Vertindamas įvairias nuomones, atliktus tyrimus ir jų analizę, straipsnio autorius daro išvadą, kad per televiziją rodomas smurtas vaikams turi įvairialypį poveikį. Jis gali pasireikšti didesniu smurtavimu, taip pat smurtiniais nusikaltimais. Logiška, kad socialinės aplinkos (jos dalies ar net atvaizdo) stebėjimas veikia sociumo narius, kurie negalėtų būti socialinėmis būtybėmis, jeigu nereaguotų į socialinę aplinką, nepatirtų jos poveikio.
Smurto televizijoje neigiamo poveikio nepilnamečiams prevencinės priemonės skirstomos pagal tai, į kokius veiksnius,turinčius įtakos šiam poveikui, jos yra nukreiptos. Nagrinėjamos prevencinės priemonės, nukreiptos į televizijos laidos rūšį, formą ir turinį, į žiūrėjimui skirtą laiką, į vaiko asmenines savybes ir jo socialinę aplinką. Lyginama prevencijos patirtis, žurnalistų etikos ir teisės normos Lietuvoje ir užsienyje.

Raktiniai žodžiai


smurtas televizijoje; nepilnamečiai; smurto prevencija

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195