Techninių priemonių panaudojimas baudžiamojo proceso veiksmams fiksuoti

Linas Belevičius

Santrauka


Straipsnyje aptariama baudžiamojo proceso veiksmų fiksavimo samprata, būdai, formos, analizuojami jų trūkumai ir pranašumai. Kadangi galiojantis baudžiamojo proceso įstatymas kaip pagrindinį proceso veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimo būdą pripažįsta tik protokolavimą, plačiau analizuojami šio fiksavimo būdo ypatumai, nagrinėjama, ar šį fiksavimo būdą tam tikrais atvejais galėtų pakeisti techniniai fiksavimo būdai. Straipsnyje plačiai nagrinėjama galimybė proceso veiksmams fiksuoti naudoti vien tik technines priemones, analizuojama, kokia yra panaudojant technines priemones gautų rezultatų įrodomoji reikšmė, šiuo aspektu analizuojami užsienio valstybių baudžiamojo proceso įstatymai ir mokslininkų nuomonės.

Raktiniai žodžiai


protokolas; fiksavimas; techninės priemonės; proceso veiksmai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195