Prekių ir paslaugų rinkos priežiūra taikant naujuoju požiūriu ir visuotiniu požiūriu grindžiamų direktyvų reikalavimus

Adolfas Kaziliūnas

Santrauka


Laisvas prekių judėjimas yra bendrosios rinkos pamatas. Norint užtikrinti laisvą prekių judėjimą, kartu garantuojant jų kokybę ir saugą, būtina taikyti naujas reguliavimo metodikas, nustatančias bendrus esminius reikalavimus, darniųjų standartų, integruoto kokybės užtikrinimo ir kitokių šiuolaikinių atitikties įvertinimo būdų, palengvinančių ir sumažinančių valstybės institucijų kontrolę prieš patenkant prekei į rinką, panaudojimą. Visa tai sprendžiama naujuoju požiūriu ir visuotiniu požiūriu grindžiamose direktyvose. Straipsnyje analizuojami šių direktyvų keliami reikalavimai šalims ES narėms ir jų įgyvendinimo ypatumai.

Raktiniai žodžiai


naujojo požiūrio direktyvos; visuotinio požiūrio direktyvos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195