Viešųjų pirkimų valstybinio reguliavimo politikos raida Lietuvoje

Rima Ambrazevičienė

Santrauka


Šiame straipsnyje siekiama apžvelgti viešųjų pirkimų valstybinio reguliavimo politikos raidą Lietuvoje atkūrus
nepriklausomybę. Lietuvos viešųjų pirkimų reguliavimo politikos evoliucija atskleidžiama tarptautinės ir užsienio valstybių viešųjų
pirkimų reguliavimo politikos kontekste.
Straipsnyje tiriami keli viešųjų pirkimų reguliavimo koncepcijos raidos aspektai: peržvelgiamos idėjos „pirkimai už mažiausią
kainą“ transformacijos tendencijos ir analizuojamas užsienio tiekėjų nediskriminavimo politikos įtvirtinimo procesas viešųjų pirkimų
institute. Aptariama, kokią įtaką tarptautiniai įsipareigojimai turi Lietuvos viešųjų pirkimų reguliavimo politikos pokyčiams.
Pateikiamos įžvalgos apie Lietuvos viešųjų pirkimų koncepcijos tobulinimo gaires.
Viešųjų pirkimų valstybinio reguliavimo politikos raidos tyrimui taikomi istorinis-teisinis, lyginamasis ir loginis metodai.

Raktiniai žodžiai


viešieji pirkimai; viešųjų pirkimų politika; nediskriminavimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195