Teisė į teisminę gynybą Europos Sąjungoje

Norbert Reich

Santrauka


Šį straipsnį sudaro penki skyriai. Pirmajame pateikiama teisės į tinkamą teisminę gynybą ir kontrolę analizė. Europos Teisingumo Teismas išplėtojo tinkamą teisminę kontrolę (angl. „effective judicial control“) arba, platesniu požiūriu, tinkamą teisminę gynybą pačioje ankstyvojoje ETT bylų praktikoje, o vėliau šią praktiką tikslino ir tobulino. Teismas įtvirtino efektyvumo ir lygiateisiškumo principus. Antroji straipsnio dalis pristato teisės į tinkamą teisminę gynybą tarptautinio bylinėjimosi kontekste klausimus sutelkiant dėmesį į 1968 m. Briuselio konvenciją ir Briuselio reglamentą 44/2001. Bendrijos teisės tikslai tiriami per vienodinimo prizmę. Autorius aptaria konstitucinio skundo, siekiant nustatyti ES teisės aktų prieštaravimą Konstitucijai, būtinumą ES teisėje. Diskutuojami tiesioginių veiksmų pagal Bendrijos teisę ribojimai, atskiriami bendrojo ir individualaus pobūdžio reglamentai. Paskutinėje, penktojoje, straipsnio dalyje autorius pateikia siūlymus, kaip būtų galima išplėsti žmogaus teisės į tinkamą teisminę gynybą užtikrinimą būbsimojoje ES konstitucinėje sutartyje.

Raktiniai žodžiai


Judicial protection in the EU; cross-border judicial protection; right to an effective remedy; Draft Constitution of the EU

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195