Savivaldybių administracinė priežiūra: raida, teisinis reglamentavimas ir problemos

Audrius Bakaveckas

Santrauka


1992 m. spalio 25 d. priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija įteisino naują Lietuvos savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūros modelį, t. y. Vyriausybės atstovo institutą. Šiame straipsnyje nagrinėjami šio instituto teisinės padėties, Vyriausybės atstovo tarnybos vidinės organizacinės struktūros ir veiklos klausimai. Be to, straipsnyje analizuojamos Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gruodžio 10 d. priimto Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatyme reglamentuotos nuostatos ir jų taikymo praktinės problemos bei pateikiama savivaldybių administracinę priežiūrą vykdančios institucijos (Vyriausybės atstovo) raida nuo 1990 m. kovo 11 d., t. y. nuo Nepriklausomybės atkūrimo momento.

Raktiniai žodžiai


administracinė priežiūra; Vyriausybės atstovas; savivaldybės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195