Nuosavybės teisė į akcijas ir jos perleidimas: Lietuvos įstatymų leidybos vystymasis ir tendencijos

Tomas Rymeikis

Santrauka


Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvoje atsirado ir plėtojami naujo pobūdžio ekonominiai santykiai, su kuriais atsirado ir naujas nuosavybės teisės objektas – akcijos. Kad būtų tinkamai sureguliuota ir užtikrinta akcijų apyvarta, iki šiol yra kuriami ir koreguojami Lietuvos Respublikos teisės aktai, tačiau išsprendus vienas problemas, atsiranda kitų. Tokia situacija leidžia spręsti apie šio vertybinio popieriaus, kaip civilinių-teisinių santykių objekto, teisinės reglamentacijos sudėtingumą, dažnai ir dvilypumą. Viena iš pagrindinių akcijų apyvartą sunkinančių priežasčių yra Lietuvos teisės aktų, reguliuojančių nuosavybės teisę į akcijas, neapi-brėžtumas bei dažna jų kaita. Ypač tai susiję su nuosavybės teisės perleidimu. Šiame straipsnyje ir yra nagrinėjama nuosavybės teisės į akcijas perleidimo ir teisėto akcijų savininko problema.

Raktiniai žodžiai


akcijų perleidimas; nuosavybės teisė; akcijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195