2000 metų Lietuvos Respublikos baudþiamajame kodekse įteisintų bausmių, alternatyvių laisvės atėmimui, vertinimas, remiantis baudžiamosios politikos kontekstu

Jonas Kačerauskas

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojamos naujajame mūsų šalies Baudžiamajame kodekse įteisintos laisvės atėmimui, kaip vienai griežčiausių ir plačiausiai pasaulyje taikomų bausmės rūšių, alternatyvios bausmės. Nesigilinama į laisvės atėmimui alternatyvių bausmių atsiradimo ir formavimosi istorinę raidą, bet aptariamos alternatyvių bausmių numatymo 2000 m. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse pagrindinės priežastys, o svarbiausia, straipsnyje pateikiama konkrečių įteisintų bausmių pažintinė ir probleminė analizė. Tai vienas pirmųjų bandymų atskleisti naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatų, kuriuose įteisintos laisvės atėmimui alternatyvios bausmės, trūkumus, kurie gali kelti sumaištį ne tik realiai skiriant bei taikant vieną ar kitą bausmę, bet ir stengiantis jas suprasti dėl konkrečiuose Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsniuose pateiktų definicijų nepakankamo aiškumo.

Raktiniai žodžiai


baudžiamoji atsakomybė; bausmė; viešoji teisė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195