Garantinių išmokų ir priemokų sampratos ir atskyrimo problemos darbo teisėje

Povilas Variakojis

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos garantinių išmokų ir priemokų sampratos bei atskyrimo nuo darbo užmokesčio ir kitų mokėjimų problemos. Būtina nurodyti, kad šiuo metu nei norminiuose aktuose, nei mokslinėje literatūroje nėra išsamiai ir vienodai apibrėžtos garantinių išmokų ir priemokų sąvokos, išskirti joms būdingi bruožai. Kai nėra aiškios šių garantijų formų sampratos, sunku jas atskirti nuo darbo užmokesčio, painiojamos tarpusavyje pačios garantinės išmokos ir priemokos.
Straipsnyje, naudojant loginius ir lyginamosios analizės metodus, apžvelgiami norminiai aktai ir mokslinė literatūra, analizuojamos joje pateiktos garantinių išmokų ir priemokų sąvokos, jų teisinė prigimtis. Autorius išskiria joms būdingus požymius ir suformuluoja garantinių išmokų ir priemokų sąvokas. Taip išmokos ir priemokos yra atskiriamos nuo darbo užmokesčio ir viena nuo kitos.

Raktiniai žodžiai


garantinės išmokos; garantinės priemokos; darbo užmokestis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195