Dabartiniai pensijų kaupimo įstatymų saugikliai bei didesnių pajamų senatvėje užtikrinimo problemos

Anna Bielinskienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos labai aktualios mūsų visuomenei pensijų sistemos reformavimo problemos. Daugiausia dėmesio skirta trijų pakopų kaupimo modeliui, kuris padėtų išvengti visuomenės senėjimo krizės ir užtikrintų būsimiems pensininkams geresnes gyvenimo sąlygas.
Plačiai nagrinėjami klausimai, susiję su dabartiniais pensijų kaupimo įstatymų saugikliais (pavyzdžiui, analizuojami įmonių, turinčių teisę verstis pensijų kaupimo veikla, įstatymų nuostatai). Aptariamas pensijų kaupimo sutarties sudarymas, galimybė keisti pensijų fondą ir atskaitymų iš sukauptų pensijos lėšų nustatyti apribojimai. Taip pat analizuojamas itin svarbus pensijų išmokų mokėjimo klausimas.
Straipsnyje iškeltos problemos, susijusios su investavimu. Nurodoma, kad, pasirenkant pensijų fondą, reikia įvertinti savo amžių ir fondo investavimo strategiją. Pateikiama rekomendacija investavimo krypčiai apskaičiuoti.
Išvadose nurodoma; nors įstatymuose numatyta nemažai garantijų, užtikrinančių sėkmingą pensijų kaupimo bendrovių funkcionavimą ir pensijų fondų valdymą, kaip tai bus įgyvendinta iš tikrųjų, parodys ateities praktika. Tačiau vienas iš reikšmingiausių saugiklių pensijų fondo dalyviams būtų jų susipažinimas su fondo taisyklėmis ir savo teisių žinojimas, nes investavimo rizika tenka dalyviams, o ne pensijų kaupimo bendrovėms.

Raktiniai žodžiai


pension fund; pension fund managing company; pension accumulation administration; pension accumulation contractpensijų fondas; pensijų fondo valdymo įmonė; pensijų kaupimo valdymas; pensijų kaupimo sutartis

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195