Mokėjimo už valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimas: Europos šalių patirtis ir Lietuvos praktika

Valerija Gerikienė, Inga Blažienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami mokėjimo už valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimo ypatumai: straipsnio autorės glaustai pristato pagrindines Europos šalių valstybinio sektoriaus darbuotojų ir jų darbo užmokesčio charakteristikas, aprašo mokėjimo už kai kurių Europos šalių valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimo patirtį, iškelia, jų nuomone, svarbiausias mokėjimo už Lietuvos valstybinio sektoriaus darbuotojų darbą reguliavimo problemas. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai, kaip artimiausiu metu turėtų vystytis mokėjimas už darbą valstybinio sektoriaus darbuotojams Lietuvoje.

Raktiniai žodžiai


valstybinis sektorius; darbo užmokestis; kolektyvinės derybos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195