Lietuvos įstatymų, reglamentuojančių neįgaliųjų teisę į darbą, atitikimas tarptautines normas ir standartus

Dovilė Juodkaitė

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiama neįgalių asmenų nedarbo situacija Lietuvoje, atliekama lyginamoji analizė, kuri parodo neįgalių asmenų nedarbo rodiklius ir bendro šalies nedarbo tendencijas. Pateikiami naujausi oficialios statistikos duomenys apie neįgaliuosius, jų profesinį mokymą, įdarbinimą, užimtumą ir kt. Įvertinamos neįgalių asmenų teisių į darbą bei užimtumą realizavimo galimybės ir jų prielaidos Lietuvos sociume.
Straipsnyje analizuojamos tarptautinės Jungtinių Tautų sistemoje ir Europos regione (Europos Bendrijos ir Europos Sąjungos) priimtos normos bei standartai dėl neįgalių asmenų lygių teisių į darbą, vienodas darbo sąlygas ir darbo užmokestį, profesinį rengimą, kvalifikacijos kėlimą ir kt.
Straipsnyje nagrinėjami galiojantys ir naujai priimami Lietuvos teisės aktai, įteisinantys pagrindines neįgalių asmenų teisės į darbą realizavimo nuostatas, pateikiamos nacionalinių įstatymų, susijusių su neįgaliųjų teisių užtikrinimu bei gynimu, tobulinimo kryptys ir perspektyvos. Remiantis tarptautiniais standartais ir normomis, analizuojama, kaip nacionalinė teisinė bazė, apimanti neįgalių asmenų teisių į darbą užtikrinimą bei lygių galimybių dalyvauti darbo rinkoje garantavimą, veiksmingesnį integravimąsi į ją, atitinka minėtus tarptautinės teisės principus.

Raktiniai žodžiai


neįgalūs asmenys; teisė į darbą; neįgaliųjų įdarbinimas; papildomos užimtumo garantijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195