Actio Pauliana

Dalia Augaitė

Santrauka


Actio Pauliana institutas buvo žinomas jau Romos laikais, tačiau Lietuvoje nuo 1964 m. galiojęs Civilinis kodeksas 571 straipsniu, reglamentuojančiu šį institutą, buvo papildytas tik 1998 m. birželio 11 d. įstatymu. Kadangi ši įstatymo nuostata nebuvo tinkamai suformuluota, actio Pauliana institutu kreditoriai retai naudojosi, o teismų praktika nebuvo didelė. 2001 m. liepos 1 d. įsigaliojusiame Civiliniame kodekse (toliau – CK) actio Pauliana institutas įtvirtintas atskirame Šeštosios knygos IV skyriuje, pavadintame „Kreditoriaus interesų gynimas“, tarp kitų specialių kreditoriaus interesų gynimo būdų, pasireiškiančių tam tikra specifika. Šis civilinės teisės kreditoriaus interesus ginantis institutas dėl savo naujumo bei specifikos reikalauja išsamios analizės ne tik dėl to, kad teismai teisingai jį taikytų teismų praktikoje, bet ir kad kreditoriai žinotų apie įstatymo jiems teikiamas galimybes apginti savo teises prieš nesąžiningus skolininkus, kurie sudarydami įvairius sandorius sąmoningai mažina savo mokumą arba kitaip pažeidžia kreditorių interesus.

Raktiniai žodžiai


actio Pauliana; teisinė prievolė; nesąžiningas skolininkas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195