Krovinių tarptautinio vežimo keliais teisinis reguliavimas

Dangutė Ambrasienė

Santrauka


Straipsnyje kalbama apie krovinių tarptautinio vežimo keliais teisinį reglamentavimą. Daugiausia dėmesio skiriama 1956 m. Ženevos tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijai (toliau – CMR konvencija), kuri yra vienas svarbiausių tarptautinių dokumentų transporto teisės srityje. Nagrinėjamos CMR konvencijos taikymo sąlygos, vežimo sutarties pagal šią konvenciją sudarymo tvarka, jos turinys, ypatumai, skirtumai nuo ekspedijavimo su-tarties, aptariami vežimo teisinio santykio subjektai, važtaraščio reikšmė. Atskirai aptaria-mos imperatyvios CMR konvencijos nuostatos ir jų taikymo ypatumai teismų praktikoje.
Autorė pateikia Lietuvos nacionalinių įstatymų ir teismų praktikos šioje srityje analizę, taip pat kitų valstybių teisinio reguliavimo ir teismų praktikos ypatybes.

Raktiniai žodžiai


CMR konvencija; krovinių vežimas keliais

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195