Civilinių teisių gynimas prevenciniais reikalavimais

Antanas Rudzinskas

Santrauka


Šiame straipsnyje autorius nagrinėja vieną iš civilinių teisių gynybos būdų – prevencinius reikalavimus, jų esmę, pateikimo sąlygas, gynybos ribas, naudingumą civilinės apyvartos subjektams. Taip pat gvildenamas prevencinių reikalavimų – užkirsti kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams ir uždrausti atlikti veiksmus, keliančius pagrįstą grėsmę žalai atsirasti, santykis.
Pabrėžiama, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintas prevencinis ieškinys, kaip civilinių teisių gynimo būdas, neatitinka CK 6.255 straipsnio reikalavimų ir keistinas terminu „prevenciniai reikalavimai“.
Pažymima, kad kiti civilinių teisių gynybos būdai plačiąja prasme yra skirti atkurti padėtį, buvusią iki teisių pažeidimo ir(ar) išieškoti iš teisę pažeidusio asmens turtinę arba neturtinę žalą, tuo tarpu prevenciniais reikalavimais, taip pat ir prevenciniu ieškiniu, siekiama įvykiams užbėgti už akių ir neleisti teisės subjektams patirti žalos.
Šio straipsnio tikslas – ištirti prevencinių reikalavimų reikšmę apsaugant teisės subjektų teises ir interesus civilinių teisių gynybos sistemoje.
Darbo tyrimo objektas – norminių teisės aktų, reglamentuojančių civilinių teisių gynimo būdus, prevencinių reikalavimų užtikrinat stabilią civilinę apyvartą analizė.
Tyrimo uždaviniai – išnagrinėti prevencinio reikalavimo ištakas, prevencinio pobūdžio priemones kituose teisės aktuose ir kitose šalyse, taip pat prevencinio ieškinio taikymą.
Straipsnyje remiamasi lyginamosios analizės, lingvistiniu, logikos tyrimo metu pateikiamomis išvadomis.

Raktiniai žodžiai


civilinių teisių gynimas; prevencija; žala; prevenciniai reikalavimai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195