Autorių turtinių teisių apribojimai mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos tikslais

Nijolė Janina Matulevičienė

Santrauka


Straipsnyje teoriniu ir praktiniu aspektu nagrinėjami autorių turtinių teisių apribojimai mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos tikslais, numatyti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Gvildenama šių apribojimų teisinė prigimtis, jų taikymo sąlygos ir ypatumai, įskaitant taikymo ypatumus skaitmeninėje aplinkoje. Lietuvos teisinėje literatūroje šie klausimai iki šiol nebuvo keliami, todėl straipsnyje pirmiausia pateikiama autorių turtinių teisių apribojimų samprata bei reikšmė autorių ir visuomenės interesų derinimui. Didelę įtaką šios srities teisiniam reglamentavimui turi tarptautinių sutarčių ir Europos Sąjungos teisės normos. Atsižvelgiant į tai Lietuvoje galiojančios normos aptariamos kartu su tarptautinėmis ir regioninėmis šios srities teisės normomis. Nors Lietuvos teismų praktika šioje srityje nėra didelė, jos analizė, pateikiama straipsnyje, leidžia daryti išvadas apie autorių turtinių teisių apribojimų mokymo, mokslinių tyrimų ir informacijos tikslais teisinio reglamentavimo spragas ir aktualias šių teisės normų taikymo problemas.

Raktiniai žodžiai


autorių teisės; asmeninės neturtinės teisės; autorių turtinės teisės; turtinių teisių apribojimai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195