Civilinė akcininko atsakomybė už bendrovės prievoles

Julija Kiršienė, Agnė Tikniūtė

Santrauka


Ribota akcininko atsakomybė reiškia, kad bendrovės akcininkai nėra asmeniškai atsakingi už bendrovės sutartines arba nesutartines prievoles. Tačiau galima nesavanoriška akcininko atsakomybė, vadinama „bendrovės šydo pakėlimu“ (piercing (lifting) the corporate veil), ir jai taikyti jau yra įstatymo nustatytas pagrindas, t. y. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.50 straipsnio 3 dalis, numatanti juridinio asmens dalyvio subsidiarinę atsakomybę už juridinio asmens prievoles, kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų. Lietuvos teismų praktikoje iki šiol nežinomas nė vienas atvejis, kad akcininkas būtų pripažintas atsakingu už bendrovės prievoles, todėl CK specialiai įtvirtinus teisinį pagrindą, leidžiantį naikinti ribotą akcininko atsakomybę, tapo svarbu aptarti akcininko piktnaudžiavimo ribota atsakomybe problemą.
Pirmojoje straipsnio dalyje aptariamos ribotos atsakomybės panaikinimo doktrinos išskiriami juridinio asmens bruožai, iš kurių kyla ribota akcininko atsakomybė. Antrojoje dalyje aptariamas akcininkas, kaip ribotos atsakomybės netaikymo subjektas. Tyrimas patvirtina, kad straipsnyje nagrinėjamos atsakomybės subjektu gali būti tik akcininkas, darantis lemiamą įtaką bendrovei. Kadangi šią komplikuotą sritį reglamentuoja bendro pobūdžio norma, teismams paliekama plati diskrecija apibrėžiant sąžiningo elgesio standartus. Autorės siūlo perimti užsienio šalių teismuose taikomą fiduciarinių pareigų standartą akcininkui, kuris faktiškai atlieka valdymo funkcijas.

Raktiniai žodžiai


civilinė akcininko atsakomybė; ribotos atsakomybės panaikinimas; valdymo organai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195