Nusikaltimo tyrimo tipinių versijų problemos

Alvydas Barkauskas

Santrauka


Turint minimalius duomenis, ypač pradinėje įvykio tyrimo stadijoje sudėtinga spręsti apie jo pobūdį: ar įvykis buvo nusikaltimas, ar ne. Šiuo atveju svarbią nusikaltimo įvykio ir jo aplinkybių pažintinę funkciją atlieka tipinės versijos, nes tik jomis remiantis pradedamas tiriamo įvykio galimų priežasčių aiškinimas.
Nors kriminalistikoje ir buvo skirta dėmesio tipinėms versijoms, tačiau dėl daugelio šios problemos klausimų diskutuojama iki šiol, nes nėra nusistovėjusios tipinių versijų sampratos, klasifikacijos, jų reikšmės, vietos kriminalistikos sistemoje, aiškaus teorinio pagrindimo. Dėl šių problemų kyla mokslinių diskusijų. Kiekvienas autorius tipines versijas apibūdina ir skirsto taip, kaip nori, dažnai nepateikdamas jokių argumentų. Lietuvių kriminalistikos ir baudžiamojo proceso literatūroje tipinės versijos išvis netyrinėtos.
Šio straipsnio tikslas – paanalizuoti teorines tipinių versijų problemas: jų sampratą, klasifikaciją ir praktines tipinių versijų naudojimo galimybes.

Raktiniai žodžiai


kriminalistikos versijos; tipinės versijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195