Kaltė ir jos nustatymas bylose, susijusiose su kelių transporto eismo saugumo ir transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimais

Ieva Truncienė

Santrauka


Vykstant intensyviam moksliniam-techniniam progresui, nuolat ryškėja nepalankios nusikaltimų, susijusių su padidinto pavojaus šaltinių naudojimu, dinamikos tendencijos. Atsa-komybės už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimus, sukeliančius sunkius padarinius, reglamentavimas Lietuvos baudžiamuosiuose įstatymuose evoliucionavo tobulinant normų dispozicijų konstrukciją, o kaltės už šių nusikaltimų padarymą nustatymo ypatumai tapo mokslinių ir praktinių diskusijų objektu.
Straipsnyje aptariamos mokslininkų pozicijos dėl kaltės formos šios kategorijos nusi-kaltimuose, teoriškai nagrinėjami neatsargumo rūšių – nusikalstamo pasitikėjimo ir nusikalstamo nerūpestingumo – turinio ypatumai kelių transporto priemonių vairuotojų veikose. Taip pat analizuojami neatsargumo rūšių intelektualinio ir valinio elementų požymiai, jie iliustruojami teismų praktikos pavyzdžiais ir atliktos bylų tiriamosios analizės rezultatais.

Raktiniai žodžiai


kaltė; nusikalstamas pasitikėjimas; nusikalstamas nerūpestingumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195