Kai kurios administracinių nuobaudų vykdymo problemos

Dainius Raižys, Vigintas Višinskis

Santrauka


Lietuvoje per metus administracinėn atsakomybėn patraukiama apie milijonas asmenų. Administracinės nuobaudos skiriamos vos ne kas trečiam šalies gyventojui [1, p. 1]. Tik apylin-kių teismų teisėjai 1997 metais išnagrinėjo 32 169 administracinių teisės pažeidimų bylas, 1998 metais – 34 489 bylas, 1999 metais – 38 040 bylų, 2000 metais – 33 241 bylą, 2001 metais – 44 313 bylų, 2002 metais – 45 927 bylas [2]. Tokie administracinės atsakomybės taikymo mastai verčia įdėmiau pažvelgti ir į administracinių nuobaudų skyrimo, ir į vykdymo tvarką reglamentuojančius teisės aktus, jų taikymo praktiką. Šio teisės instituto praktinio realizavimo problemiškumą suponuoja ir tai, kad daugiausia administracinių nuobaudų skiria ne teismai, o įvairios įgaliotos vykdomosios valdžios institucijos (pareigūnai), nors „administ-racinių organų įgalinimai skirti nuobaudas yra galbūt nenormalumas“ [3, p. 1608]. Aktuali ir šios vykdomosios valdžios institucijų veiklos srities kontrolė, nes, kaip teigė M. Romeris, „visi individualiniai (…) aktai yra teisėtumo atžvilgiu tikrintini, nes jie faktiškai gali būti teisėti arba neteisėti, o reikia, kad jie būtų teisėti“ [4, p. 21].
Šio straipsnio tyrinėjimo objektas – Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažei-dimų kodekso normos, nustatančios nutarimų skirti administracines nuobaudas vykdymą, ir jų taikymo praktika. Taip pat nagrinėjamos nutarimų skirti baudą vykdymo pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą kai kurios problemos. Atskleidžiami šiame kodekse nu-statytų taisyklių taikymo ypatumai, vykdant nutarimus skirti administracinę nuobaudą, kadangi „įprastiniai teismo sprendimų vykdymo būdai, nustatyti Civilinio proceso kodekse, nelie-čia administravimo institucijų veiklos, nes joje taikomi specifiniai metodai“ [5, p. 437]. Straipsnyje analizuojamas dažniausiai taikomų administracinių nuobaudų vykdymas bei tų administracinių nuobaudų vykdymas, kuris, autorių nuomone, yra problemiškiausias.

Raktiniai žodžiai


administracinė teisė; civilinis procesas; administracinių nuobaudų vykdymas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195