Parašo ir vardinio įrašo tyrimo problemos rašysenos ekspertizėje identifikuojant asmenį

Rasa Tamošiūnaitė

Santrauka


Straipsnyje aprašomas eksperimento, kurio metu buvo lyginami asmens parašo ir vardi-nio įrašo (vardo ir pavardės) rašysenos ir parašų bendrieji ir specialieji požymiai, mokslinis pa-grindimas ir rezultatai. Eksperimentu buvo bandyta įrodyti, kad priklausomybė tarp parašų ir vardinių įrašų bendrųjų bei specialiųjų požymių sutapimų ir skirtumų leidžia juos lyginti tarpu-savyje, o tokio lyginimo rezultatas yra papildoma informacija, svarbi ekspertinio tyrimo požymių visumai. Šiame straipsnyje gvildenama problema parodė, kad rašysenos ekspertizės moksle būtina gilintis ir ieškoti lyginamojo tyrimo papildomų galimybių.

Raktiniai žodžiai


rašysena; parašas; rašysenos ekspertizė; rašysenos bendrieji požymiai; rašysenos specialieji požymiai; parašų bendrieji požymiai; parašų specialieji požymiai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195