Asmenų lygybės principas, kaip teisės aktų konstitucingumo matas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje

Egidijus Jarašiūnas

Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojamas konstitucinis asmenų lygybės principo kaip teisės aktų konstitucingumo tikrinimo mato taikymas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktikoje. Konstitucinio Teismo nutarimuose yra atskleista, kad tai formalios teisinės lygybės principas (nors tai nepaneigia galimybės tam tikroms asmenų kategorijoms, kurių skirtinga padėtis, nustatyti nevienodą teisinį reguliavimą), kad šis principas taikytinas ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims, kad šį principą galima suprasti ir kaip bendrąjį Konstitucijos principą, ir kaip prigimtinę teisę. Šis principas glaudžiai susijęs su kitais Konstitucijos principais ir nuostatomis. Nediskriminacija, privilegijų neteikimas, asmenų lygybė įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ir pareigūnams – šio principo esmę atskleidžiantys elementai. Asmenų lygybės principo laikymosi teisės aktuose kontrolė – vienas iš ordinarinės teisės konstitucingumą užtikrinančių elementų.

Raktiniai žodžiai


konstitucinis asmenų lygybės principas; formali teisinė lygybė; ne-diskriminacija; privilegijų neteikimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195