Lietuvos suvereniteto galiojimo problema Klaipėdos krašte NuolatinioTarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo kontekste

Gintaras Šapoka

Santrauka


1918 m. atkurtai Lietuvos valstybei įgyvendinant tautos suverenitetą vienas svarbiausių uždavinių buvo nustatyti sienas su gretimomis valstybėmis ir atgauti prarastas etnines žemes. Klaipėdos kraštą Lietuvai pavyko atgauti tik po 1923 m. sukilimo. Remdamasi 1924 m. Paryžiaus konvencija Lietuva suteikė kraštui autonomijos statusą. Krašto autonomijos statusas, nustatytas konvencijoje ir Klaipėdos krašto statute, teisininkų buvo vertinamas nevienareikšmiškai. Nuomonių skirtumų tarp Klaipėdos krašto konvencijos signatarių atsirado ir įgyvendinant autonomijos nuostatas.
Klaipėdos krašto teisinės padėties, statuto ir konvencijos, cesijos raidos klausimais rašė M. Römeris, T. Petkevičius, D. Krivickas, S. Daukša, P. Kūris. Išsamų konvencijos komentarą pateikė J. Robinzonas. Šiems klausimams daug dėmesio skyrė ir Vokietijos tarptautinės ir konstitucinės teisės doktrinos atstovai (A. Rogge, J. Wallat, F. Berber, A. Hesse, T. Waino Kalijarwi, E. Friesecke ir kt.), bet jie Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimo Klaipėdos statuto aiškinimo byloje nesvarstė. Pirmosios Respublikos metais teisinėje spaudoje buvo publikuotas tik pats sprendimas, o Užsienio reikalų ministerija išleido bylos vertimą.
Šiame straipsnyje siekiama atskleisti Lietuvos suvereniteto Klaipėdos krašte interpretavimo problemą, atsižvelgiant į Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimą. Tuo tikslu pirmoje straipsnio dalyje trumpai apžvelgiama Klaipėdos krašto istorinė raida ir pagrindžiami teisėti Lietuvos reikalavimai grąžinti Klaipėdos kraštą Lietuvos valstybei. Antroje straipsnio dalyje apžvelgiama krašto perleidimo Lietuvai raida ir analizuojama teisinės padėties kaita. Toliau straipsnyje apibūdinama Klaipėdos krašto autonomija, jos funkcionavimas ir teisinis autonomijos įvertinimas. Paskutinė dalis skirta Nuolatinio Tarptautinio Teisingumo Teismo sprendimui Klaipėdos krašto statuto aiškinimo byloje. Čia apžvelgiama ginčo eiga, procesas teisme, įvertinamas teismo sprendimas, nagrinėjama sprendimo reikšmė Lietuvos suverenumo įgyvendinimui Klaipėdos krašte.
Straipsnyje taikyti istorinis, lyginamasis ir loginis metodai.

Raktiniai žodžiai


Klaipėdos kraštas; 1924 m. Paryžiaus konvencija; Klaipėdos krašto statutas ir autonomija; Nuolatinis Tarptautinis Teisingumo Teismas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195