Elektroninis monitoringas bausmių sistemoje: tarptautinis ir nacionalinis kontekstas

Simona Mesonienė

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjami aktualūs nuteistųjų priežiūros visuomenėje aspektai. Priežastys, paskatinusios analizuoti elektroninę nuteistųjų priežiūrą (toliau vadinama elektroniniu monitoringu), – Lietuvos laisvės atėmimo vietų perpildymas ir neefektyvi institucijų, vykdančių bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, veikla. Siekiama išsiaiškinti, kaip veiksmingai prižiūrėti nuteistuosius, neizoliuojant jų nuo visuomenės ir derinant kontrolės ir socialinės paramos priemones. Be to, šiame darbe bandoma rasti atsakymą į klausimą, ar tikslinga įjungti į Lietuvos bausmių sistemą elektroninį monitoringą, kaip naują laisvės atėmimo alternatyvą. Kartu stengiamasi išsiaiškinti socialines ir ekonomines aptariamos priemonės vykdymo galimybes Lietuvoje.
Straipsnyje nagrinėjami elektroninio monitoringo teoriniai ir praktiniai aspektai. Tyrimo objektas yra užsienio valstybėse – Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Švedijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje – taikoma elektroninės nuteistųjų priežiūros (elektroninio monitoringo) sistema, jos teoriniai ir praktiniai aspektai. Straipsnyje vertinama galimybė, remiantis minėtos sistemos tyrimu, pasiūlyti naują nuteistųjų priežiūros visuomenėje formą, kuri galėtų būti taikoma Lietuvoje. Straipsnyje akcentuojami teisiniai, socialiniai, ekonominiai šios valstybės prievartos priemonės inkorporavimo į teisės sistemą argumentai. Taip pat apibrėžiama elektroninio monitoringo sąvoka, formos, skyrimo pagrindai, tikslai ir rūšys, kartu išryškinami praktiniai vykdymo aspektai. Straipsnyje naudojami loginės analizės, lyginamasis istorinis, sisteminis metodai.

Raktiniai žodžiai


elektroninis monitoringas; nuteistųjų kontrolė ir priežiūra; probacija; bausmė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195