Turtinių bausmių reforma naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse

Gintautas Šulija

Santrauka


2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujajam Baudžiamajam kodeksui buvo pradėta taikyti visiškai nauja kriminalinių sankcijų sistema. Straipsnyje nagrinėjamos esminės bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių sistemos reglamentavimo naujovės, daug dėmesio skiriama priežasčių, kurios nulėmė vienokį ar kitokį šių nuostatų formulavimą, analizei ir alternatyvių reglamentavimo būdų aptarimui.
Autorius daro prielaidą, kad iki šiol nebuvo tinkamai taikomos turtinio pobūdžio bausmės, todėl dažniausiai buvo skiriama laisvės atėmimo bausmė, o nukentėjusiesiems nebūdavo tinkamai atlyginta žala. Be to, įgyvendinant tarptautines rekomendacijas baudžiamojoje teisėje ir baudžiamajame procese nukentėjusiajam turi būti skiriama daugiau dėmesio. Straipsnyje atskirai aptariamos turtinės bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės, pabrėžiant baudos bausmės, turtinės žalos atlyginimo arba pašalinimo ir turto konfiskavimo baudžiamojo poveikio priemonių teisinio reglamentavimo bei galimas taikymo problemas.

Raktiniai žodžiai


bausmių sistema; bausmių skyrimas; bauda; turto konfiskavimas; baudžiamojo poveikio priemonės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195