Asmens sulaikymo teisiniai ir kriminalistiniai aspektai (2)

Ryšardas Burda, Eglė Latauskienė, Snieguolė Matulienė

Santrauka


Šiame straipsnyje toliau nagrinėjami laikino sulaikymo teisiniai ir kriminalistiniai klausimai, pradėti analizuoti „Jurisprudencijos“ 23 (15) tome.
Per praėjusį laikotarpį buvo priimtas naujas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas. Vykusios diskusijos parodė, kad naujojo kodekso siūlomos nuostatos sunkiai skinasi kelią praktikų galvose. Kita vertus, mūsų nagrinėjamas asmens laikino sulaikymo klausimas lieka aktualus ir teisiniu, ir praktiniu normų įgyvendinimo požiūriais.
Autoriai atliko asmens laikino sulaikymo protokolų analizę ir pateikia jos rezultatus.
Straipsnyje nagrinėjami asmens laikino sulaikymo kriminalistikos taktikos ypatumai tiriant atskiras nusikaltimų rūšis: nusikaltimus, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, ir nužudymus.
Atskleidžiama asmens laikino sulaikymo specifika atsižvelgiant į tam tikras nusikalstamų veikų tyrimo aplinkybes. Autoriai pabrėžia, kad asmens laikino sulaikymo perkėlimas iš ikiteisminio tyrimo (tardymo arba tyrimo) veiksmų į procesinės prievartos priemones negali sumenkinti šio veiksmo tiriamosios ir įrodymų gavimo šaltinio prigimties.

Raktiniai žodžiai


asmens sulaikymas; baudžiamasis procesas; eksprestestai; iki-teisminio tyrimo tyrėjai; įtariamasis; kriminalistikos taktika; narkotinės arba psichotropinės medžiagos; nusikalstamos veikos imitavimo modelis; nužudymas; protokolas; taktinė opera-cija; tyrim

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195