Specialių žinių samprata ir panaudojimo ypatumai

Kęstutis Stungys

Santrauka


Specialios žinios – tai procesinis pažinimo metodas, kurio turinį sudaro aukštesnis nei vidutinis žmogaus veikloje naudojamas žinių lygis, reikalingas informacijai, siejamai su byla, atskleisti ir suvokti, ir procesinė realizavimo forma, atitinkanti eksperto ar specialisto kompetenciją.
Specialios žinios – universalaus pobūdžio pažinimo metodas. Todėl baudžiamojo ir civilinio procesų bei administracinės teisenos įstatymuose jis, kaip ir jo naudojimo ribos ir formos, turėtų būti vertinamas vienareikšmiškai.
Galimybę pasinaudoti specialiomis žiniomis, įrodinėdamos bylos aplinkybes, privalo turėti visos proceso šalys. Kai šį procesinį metodą gali naudoti tik kaltinimas, diskriminuojami kiti aktyvūs proceso dalyviai, pažeidžiami lygių galimybių, teisės būti išklausytam, veiksmingos teisinės gynybos principai.
Specialių žinių panaudojimas, remiantis eksperto kompetencija, garantuoja specialių klausimų ekspertinį sprendimą, o specialisto pagalba – efektyvų procesinių veiksmų atlikimą, kai ieškoma įrodymų, jie randami ir įvertinami, teikiamos konsultacijos ar atsakoma į specialius klausimus.

Raktiniai žodžiai


specialios žinios; ekspertas; specialistas; ekspertizė; specialisto išvada

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195