Teisės principų samprata ir jų formulavimo teisės aiškinimo aktuose ypatumai

Kęstutis Jankauskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojami teisės principai kaip normatyvios teisinės tikrovės elementai. Taikant teisės dogmatikos, kritinės analizės ir lyginamąjį metodus aptariama pirminių ir antrinių teisės šaltinių kaip teisėkūros ir teisės taikymo bei aiškinimo aktų samprata, apžvelgiamos įvairių autorių nuomonės apie teisės principus identifikuojančius požymius, skirtingą principų vaidmenį teisiniame procese. Vadovaujantis bendru teisės principų kaip pamatinių teisės nuostatų apibrėžimu šie teisinės tikrovės elementai turėtų būti priskiriami normatyviai tikrovei, tačiau ne kiekviena teisės principų samprata leidžia taip teigti. Argumentų vienai ar kitai teisės principų sampratai pagrįsti ieškoma konstitucinėje jurisprudencijoje. Analizuojant Konstitucinio Teismo nutarimus atskleidžiami teisės principų įtvirtinimo teisiniame tekste aspektai, parodoma, kaip konstitucinių teisės principų formulavimo antriniuose teisės šaltiniuose ypatumai siejasi su konstitucinėje doktrinoje formuojama teisės principų samprata, kaip ši samprata ir jos įtvirtinimas Konstitucinio Teismo nutarimuose siejasi su šių aktų pripažinimu savarankiškais teisės šaltiniais.

Raktiniai žodžiai


teisės principai; teisės sistema; teisės šaltiniai; konstitucinė doktrina

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195