Kai kurie bendrosios kompetencijos, konstitucinių ir administracinių teismų santykio aspektai

Virgilijus Valančius

Santrauka


Straipsnyje trumpai apžvelgiama administracinės justicijos raida, aptariamos savarankiškų administracinių teismų steigimo Lietuvoje ištakos, išryškinant tarpukario Lietuvoje vyravusią teisinę mintį ir remiantis nūdienos mokslininkų nuomone. Aptariamos teisinės ir organizacinės administracinių teismų steigimo prielaidos. Prie pastarųjų priskiriama: administracinių ginčų specifika, su ja susijęs teisėjų specializacijos poreikis ir daugėjantis administracinių bylų skaičius, lemiantys savarankiškos administracinės justicijos atsiradimą nacionalinėje teisinėje sistemoje.
Diskutuojama apie mišraus administracinės justicijos Lietuvoje modelio įtaką greitesniam teisingumo įgyvendinimui teisme.
Tyrinėjimo objektas taip pat yra kai kurie skirtingos jurisdikcijos teismų panašumai bei skirtumai. Atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos administracinių bei bendrosios kompetencijos teismų praktikos bruožus, pabrėžiančius ginčo teisinių santykių, priskirtinų nagrinėti skirtingiems teismams, savitumą.
Straipsnyje remiamasi teisės teoretikų darbais, Suomijos, Vokietijos teisėjų teiginiais, Europos Tarybos ir Europos Komisijos dokumentais, Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, Lietuvos teismų praktika.

Raktiniai žodžiai


administracinė justicija; administraciniai teismai; konstituciniai teismai; teismų kompetencija; ginčai dėl teismingumo

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195