Forum non conventies doktrina ir jos taikymas teismų praktikoje

Jurgita Grigienė

Santrauka


Teisės sistema yra atvira ir nuolat besikeičianti, todėl naujų doktrinų analizė ir jų taikymas Lietuvos teismų praktikoje yra vienas iš svarbių teisės mokslo doktrinos uždavinių. Šie pokyčiai pastaruoju metu ypač akivaizdūs mūsų šalyje, todėl straipsnyje pristatoma nauja doktrina forum non conveniens , jos esmė, taikymas užsienio šalyse. Šio termino (ir visos doktrinos) teisinė prasmė yra tokia: nors egzistuoja teismingumo nustatymo taisyklės, pagal kurias turi būti paduodamas ieškinys, nagrinėti ginčą šiame teisme gali būti nepatogu šalims arba liudytojams. Todėl, jei atsakovas įrodo, kad ginčą nagrinėti tikrai nepatogu, teismas, remdamasis forum non conveniens principu, gali atsisakyti priimti pareiškimą ir perduoti bylą kitam kompetentingam teismui. Straipsnyje nurodomi doktrinos trūkumai ir pranašumai. Darbe nagrinėjama tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių teismų praktika sprendžiant ginčus, turinčius tarptautinį elementą. Išvadose autorė siūlo pritarti doktrinos forum non conveniens taikymui Lietuvoje, remiantis forum non conveniens doktrinoje numatytais pagrindais, Civilinio proceso kodekse įtvirtinti teismo teisę atsisakyti priimti ieškinį sprendžiant bylas, turinčias užsienio elementą. Tai gali būti daroma inkorporuojant forum non conveniens teisinio reguliavimo mechanizmą į Civilinio proceso kodeksą.

Raktiniai žodžiai


Forum non convenniens

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195