Liudytojo sąvoka Lietuvos ir kitų užsienio valstybių baudžiamajame procese

Raimundas Jurka

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami baudžiamojo proceso veiklos dalyvio – liudytojo sąvokos elementai. Įvertinant tai, jog mokslinėje literatūroje šiam proceso dalyviui neskirta deramo dėmesio, liudytojo esmės suvokimo problema yra aktuali dėl keleto priežasčių. Jas lemia šio dalyvio racionalaus teisių bei pareigų įgyvendinimo, jo apsaugos mechanizmo veikimo bei potencialo liudyti byloje užtikrinimo problemos. Šiuo straipsniu siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad tik tinkamai suvokus liudytojo sąvoką, jo esmę galima tikėtis šio asmens, kaip nepakeičiamo dalyvio baudžiamojoje byloje, egzistavimo. Objektyviųjų bei subjektyviųjų liudytojo sąvokos kriterijų išskyrimas lemia konstruktyvų šio dalyvio procesinio aktyvo, kaip jo sampratos dalies, supratimą.

Raktiniai žodžiai


liudytojas; sąvoka; apsauga; duomenys; parodymai

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195